Kazada Araç Değer Kaybı

Kazada Araç Değer Kaybı

Trafik kazaları, günümüzde sıkça meydana gelen, maddi veya bedeni zararlara sebebiyet veren durumlardır. İstatistiki verilere göre meydana gelen kazaların %90 a yakını maddi zararlara sebep olmaktadır.

Bu kazalarda araç değer kaybı, maddi manevi tazminat gibi talepler doğabilir.

Değer kaybı, trafik kazaları sonrası aracın değerinde meydana gelen azalma olarak ifade edilir. Araç değer kaybı aslen hasar alan ve bu hasar itibariyle onarım gören bir aracın, ikinci el piyasasındaki değerindeki azalmayı ifade eder. Kısacası, kaza geçiren ve hasara uğrayan ne kadar iyi tamir edilmiş olursa olsun, değerinde mutlaka bir düşüş yaşayacaktır. Bu düşüş, o aracın değer kaybını ifade etmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan araç sahipleri, değer kaybını karşı tarafın kusuru oranında karşı araç maliki, sigorta şirketi ve şoförden tazmin ve tahsil edebileceklerdir.

Bu taraflar zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğundan zarar gören araç sahibinin istediği kişiden veya tümünden aynı anda alacağınızı talep edebilme hak ve yetkisi mevcuttur.

Burada kısaca ”zorunlu trafik sigortası” ve ”ihtiyari sigorta (kasko)” kavramlarını açıklamak gerekirse;

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası yaptırılmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

İhtiyari sigorta (kasko), sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Kasko, karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına almaktadır. Araç değer kaybı ve mevcut durumdaki hasarlara ilişkin giderler bu kapsamdadır.

Değer kaybı tazminatı talebinde bulunulması için, hasarlı trafik kazalarında karşı tarafın kazada kusurunun bulunması, araçta değer kaybının söz konusu olması ve kaza sonucunda hasar meydana gelen ve onarılan parçanın daha önce onarıma tabi tutulmamış olması gerekmektedir.

Değer Kaybını, herhangi bir hasar yaşadığınızda karşı tarafın Trafik Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.

Buna karşın, karşı tarafın ağırlıklı kusuruyla meydana gelen kazada, ortaya çıkan değer kaybı karşı tarafın zorunlu trafik sigortasınca karşılanmaktadır. Bu doğrultuda kaza sonucunda, aracında değer kaybı söz konusu olan kişi, değer kaybının tespitini gerçekleştirmelidir.

Değer Kaybı için tespiti içeren rapor ile birlikte, karşı tarafın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine zararın tazmini talepli bir dilekçe ile başvurabilir.

Eğer sigorta şirketi kabul edilebilir bir değer kaybı tutarı teklif etmez veya talebinizi ret eder ise mahkemeye başvurup araç maliki, işleteni, şoför ve sigorta şirketi olmak üzere tüm sorumlululara karşı dava açabilirsiniz. Mahkemenin karar verme süreci uzun sürebileceğinden değer kaybı tazminatının alınabileceği bir diğer yol ise ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmaktır. Bu yol daha az masraflı ve daha kısa sürede karar alınabilecek bir yoldur.

Sigorta Tahkim Komisyonunda sadece karşı tarafın aracının zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigorta poliçesini (trafik sigıortası) düzenleyen sigorta şirketi aleyhine başvuru yapılabilir. Araç maliki, işleticisi veya şoförü aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulamaz.

Maddi hasara sebep olan trafik kazasının sonucunda, aracında değer kaybı söz konusu olan bireylerin, özellikle sigorta şirketine ilettikleri taleplere ilişkin uyuşmazlığın mevcudiyeti halinde vakit kaybetmeksizin alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almaları yararlarına olacaktır.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik Kodu *Captcha loading...