Miras Hukuku-Miras Paylaşım

Aile Hukukunda Boşanma Ne Demektir?

Boşanma, karı veya kocanın TMK’da ifade edilen sebeplerden birini gerekçe göstererek başvurduğu yargılama yolu neticesinde hakim hükmüyle evliliğin sona ermesidir.

Boşanma eşlerin sahip oldukları hukuki statüyü farklılaştıran, evlilik birliğini sonlandıran bir karar niteliğindedir ve eşlerin vefat etmesi , eşlerden birinin gaipliğine karar verilmesi , evlenmenin hükümsüz hale gelmesi vb. evliliğin sona erdiren nedenler arasında sayılmaktadır. Bu haller yeni TMK’ da açıkça sayılmıştır.

Önceki Medeni Kanunumuz’da cinsiyetin değiştirilmesi de bu haller arasında sayılmaktaydı ancak yeni TMK’da cinsiyet değiştirmek için kural olarak evli olmama ön koşulu getirildiği için artık evliliği sona erdiren bir hal değildir.

Hukukumuzda boşanma birçok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Boşanma, “Eşler hayatta olduğu sürece Medeni Kanun’da yer alan bir nedene dayanarak eşlerden birinin başvuracağı yargılama yolu neticesinde hakim hükmü ile evliliğin bitmesidir.

Başka bir takım yazarlar ise boşanmayı “Başvurulan inşai dava neticesinde çıkan hükümle beraber evlilik birliğinin son bulması” olarak tanımlarlar. Bir başka düşünceye göre ise “ evlilik birliğinin hakim hükmü sayesinde yok olduğu hallerden biri” şeklinde ifade edilebilir.

Bursa Boşanma Avukatı, Bursa Boşanma Hukuk Bürosu olarak hukuki destek alabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik Kodu *Captcha loading...