Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası

Tüketiciler ayıplı bir mal veya hizmet aldıklarında mağduriyetlerini firma ile uzlaşma yoluyla çözemediklerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurarak haklarını elde etmektedirler.

Daha fazla oku “Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası”

Yasadışı Bahis Oynama Suçu ve Cezası, Bursa Avukat, Bursa Hukuk Bürosu

Yasadışı Bahis Oynama Suçu ve Cezası

Yasadışı bahis oynama suçu, uygulamada genellikle MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından ilgili kişi ile veya doğrudan şirket hesaplarında şüpheli işlemler nedeni ile araştırma yapılması ve işbu yasadışı şirkete/şirketlere para yatırıldığının tespit edilmesi halinde işlendiği var kabulen suçtur.

Daha fazla oku “Yasadışı Bahis Oynama Suçu ve Cezası”

Medeni Kanundaki Özel Boşanma Sebepleri

Medeni Kanundaki Özel Boşanma Sebepleri

4721 sayılı Türk Medenî Kanununda, özel boşanma sebepleri beş maddede düzenlenmiştir. Bunlar zina (TMK m. 161), hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK m. 162), suç isleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163), terk (TMK m. 164) ve akıl hastalığıdır (TMK m. 165).

Daha fazla oku “Medeni Kanundaki Özel Boşanma Sebepleri”

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

 

 

Bursa Avukat sitesi üzerinden vatandaşlık kazanma hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Türk vatandaşlığı kazanılmasının birden fazla yolu vardır. 5091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 5’inci maddesi uyarınca genel olarak Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır. Doğumla ve sonradan vatandaşlığın kazanılmasının yanı sıra istisnai olarak da Türk vatandaşlığının kazanılması 5091 sayılı kanunun 12’in maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca;

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

Daha fazla oku “Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma”

EVLİLİKTE MAL DAVASI

Evlilik Birliğinde Mal Davası
Mal rejimi tasfiyesi, evli çiftlerin evlilik birliği içerisinde sahip edinmiş olduğu malların evliliklerinin sona ermesi sonrasında paylaşımın nasıl yapılacağına dair kuralları içermektedir. Eşler evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları mal paylaşımına dair kendi aralarında rejim türlerinden birini seçerek sözleşme imzalayabilirler. Ancak eşler mal rejimi türlerinden birini seçmemişler ise nikah tarihlerine göre yasal mal rejimi hangisi ise o yasal mal rejimine tabi olacaklardır.

 

Daha fazla oku “EVLİLİKTE MAL DAVASI”

Kazada Araç Değer Kaybı

Trafik Kazalarında Araç Değer Kaybı-Tazminat Talepleri

Trafik kazaları, günümüzde sıkça meydana gelen, maddi veya bedeni zararlara sebebiyet veren durumlardır. İstatistiki verilere göre meydana gelen kazaların %90 a yakını maddi zararlara sebep olmaktadır. Bu kazalarda araç değer kaybı, maddi manevi tazminat gibi talepler doğabilir.

Değer kaybı, trafik kazaları sonrası aracın değerinde meydana gelen azalma olarak ifade edilir. Araç değer kaybı aslen hasar alan ve bu hasar itibariyle onarım gören bir aracın, ikinci el piyasasındaki değerindeki azalmayı ifade eder. Kısacası, kaza geçiren ve hasara uğrayan ne kadar iyi tamir edilmiş olursa olsun, değerinde mutlaka bir düşüş yaşayacaktır. Bu düşüş, o aracın değer kaybını ifade etmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan araç sahipleri, değer kaybını karşı tarafın kusuru oranında karşı araç maliki, sigorta şirketi ve şoförden tazmin ve tahsil edebileceklerdir.

Bu taraflar zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğundan zarar gören araç sahibinin istediği kişiden veya tümünden aynı anda alacağınızı talep edebilme hak ve yetkisi mevcuttur. Daha fazla oku “Kazada Araç Değer Kaybı”