İMAR KİRLİLİĞİ

İmar kirliliğine sebep olma suçu TCK madde 184’te düzenlenmiştir. Bu suç her ne kadar ceza
kanununda düzenlense de hukuki sonuçların yansımaları bakımından idare hukuku alanını da
doğrudan ilgilendirmektedir.

1-)İmar barışı ve imar kirliliğine sebep olma suçu

Bu suçun cezalandırılabilirliğini doğrudan ilgilendiren bir sorun İMAR BARIŞI hususudur. İmar barışı ile alakalı düzenlemenin ceza mevzuatı bakımından değerlendirilmesi sonucunda bazı hukuki sorunların değerlendirilmesi şöyle olacaktır. İmar barışından faydalanan, ruhsata aykırı olan yapının ruhsata uygun hale getirilmesinden sonra halıhazırda derdest olan ceza dosyasının akıbeti ne olacaktır? Yapı kayıt belgesinin tek başına mevcudiyeti kamu davasının açılmasına engel midir  Normal şartlar altında İmar barışı doğrultusunda geçerli yapı kayıt belgesinin olması sonucunda TCK 184 kapsamında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Ancak; Yapı kayıt belgesi 31.12.2017 öncesinde yapılmış yapılar için verilmelidir. Her ne kadar yapı kayıt belgesi olsa dahi yapının 2017 sonrası yapıldığına ilişkin idarece yapılan bir tespit sonucu Savcılığa şikayet bildiriminde bulunulmuşsa, bunun sonucunda yapı kayıt belgesi olsa dahi iddianame yazılacaktır. Yargılama esnasında geçerli bir yapı kayıt belgesi olsa dahi bilirkişi raporu alınacak yapılacak olan değerlendirme sonucunda TCK 184 şartlarının oluşup oluşmadığına bakılacaktır. Burada önemle belirtmek istediğimiz bir diğer nokta ise idarenin yapmış olduğu tespitlerin hukuka uygun olup olmadığı hususudur. Bu noktada da yukarıda belirttiğimiz gibi idare hukukundaki mevzuat doğrultusunda bir değerlendirilmenin yapılmış olması yargılamanın sonucu bakımından son derece önemlidir . Nitekim yapılacak olan bilirkişi değerlendirilmesinde idare hukuku bakımından değerlendirmeyi, yani işlemin hukuka uygun olup olmadığının tespiti bilirkişinin hukukçu olmaması sebebiyle yapılmamaktadır. Hakim hukuku bizzat uygulayacağından bu iki hukuk alanını doğrudan ilgilendiren mevzuda sanık/şüphelilerin hukuksal yardım alması yargılamanın akıbeti bakımından son derece önemlidir. Yine belirtmek gerekir ki ceza hukukundaki terimsel yapı ile idare hukukundaki yapı kavramları dahi farklıdır. Burada suçun oluşup oluşmadığı yönünden sonradan yapılan eklentilerin dahi imar mevzuatı, idari mevzuat bakımından yasal sınırlar içinde kalıp kalmadığının değerlendirilmesi suçun cezalandırılabilirliği bakımından son derece önemlidir.

2-)Ruhsata aykırı yapının yıkımı doğrultusunda imar kirliliğine sebep olma suçunun
cezalandırılabilirliği

İmar barışı dışında bir diğer husus ruhsata aykırı yapının yıkımı hususudur. Yıkım idarenin bizzat kendisi tarafından yapılabileceği gibi, ruhsata aykırı yapı sahibince de yapılabilir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilirliği bakımından yıkım idarece yapılmışsa iki önemli kıstas Yargıtay kararları doğrultusunda aranmaktadır. Yıkım idarece yapılmışsa, failin yıkıma karşı gelip gelmediğinin, failin iradesi doğrultusunda yıkım masraflarının karşılanıp karşılanmadığının araştırılarak etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır.
Yazımız genel bilgilendirme amaçlı olup, konuyla ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için konu ile ilgili çalışmalar yapan avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Av.Nur YILDIZ

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *Captcha loading...