Bursa Boşanma Hukuku

BOŞANMA DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULARAN SORULAR-Boşanma Davası Nasıl Açılır 2021

Son yıllardaki artış ile birlikte özellikle büyük şehirlerde açılan davaların büyük bir kısmını boşanma davaları oluşturuyor. Boşanma davalarındaki bu artış ile birlikte boşanma, velayet, nafaka gibi konular en çok merak edilen hukuki konular arasına girmiş durumda. Yazımızda boşanma hakkında merak edilen konuları kısaca açıklamak  adına müvekkiller tarafından sıklıkla sorulan sorulara yer verdik. Ancak hak kaybı yaşanmaması ve tarafların menfaatlerinin korunması bakımından hukuki sürecin alanında uzman bir Bursa boşanma avukatı ile takip edilmesini tavsiye ederiz. 

 

 Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması diğer adıyla şiddetli geçimsizliktir.

Özel boşanma sebepleri ise ;zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığıdır.

Bu sebeplerden herhangi birine dayanarak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

 

 

 • Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası tarafların anlaşmalı olarak boşanması dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanarak açılmış olan boşanma davalarıdır. Başka bir ifadeyle boşanma, nafaka, velayet gibi boşanma ile ilgili konularda tarafların anlaşmaya varamaması durumunda açılan davalar olarak tanımlanabilir.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davalarının ikinci türü anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanmalarda tarafların her konuda anlaşmış olması gereklidir. Tarafların her konuda anlaştıklarına ilişkin yazılı bir protokol oluşturarak dilekçe ile birlikte mahkemeye sunmaları ile birlikte boşanma süreci başlamış olur.

 • Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Boşanma davası için yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Örneğin; eşlerden biri Bursa’da yaşıyor ya da son defa altı aydan beri birlikte oturdukları aile konutu Bursa’da ise boşanma davası Bursa’da açılabilir. Bursa boşanma davası mahkemesi (adliyesi) Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ)   Osmangazi/BURSA adresindeki Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binasının içerisindeki aile mahkemeleridir. https://bursabam.adalet.gov.tr/adres-ve-iletisim-bilgileri

Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları Nelerdir?

Boşanma davası açılırken davayı açan taraf, başvuru harcı ve peşin harç ile birlikte mahkemenin taraflara ve tanıklara yapacağı tebligatlar için posta giderlerini ve diğer masrafları içeren gider avansını da adliye veznesine yatırmalıdır. Eğer dava avukat aracılığıyla takip ediliyorsa bu işlemler avukat tarafından gerçekleştirilir. Boşanma davası açma ücreti taleplerinize göre değişkenlik göstermektedir.

 • Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin yoğunluğuna göre ve her dava özelinde değişkenlik göstermekle birlikte; anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay kadar çekişmeli boşanma davası ise 1 yıl ile 1,5 yıl kadar kadar sürebilir.

 

 

 • Boşanma Davasında Avukat Tutulması Zorunlu Mudur/ Avukat Önemli Midir?

Boşanma davalarında boşanma avukatı desteği alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her işte olduğu hukuki süreçlerde de uzman bir kişi ile hareket etmek her zaman menfaatinize olacaktır. Aile Hukuku ve Yargıtayın emsal kararlarına hakim olmayan kişinin dava açması ve hukuki tecrübeye sahip olmaması halinde takip ettiği dava süreci sonunda geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilecektir. Her işte olduğu gibi davalarda da işin uzmanına başvurulması gerekmekte ve davada nasıl bir yol izleneceği konusunda destek alınmalıdır.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirlerine karşı gerçek dışı iddialarda bulunması sık rastlanılan bir durumdur. Bu durumda taraflardan birinin haksız yere tazminat ödemesi, kusurlu olduğuna hükmedilmesi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Boşanma avukatı ile hareket edilmesi davanın sonucunu değiştirebilecek öneme sahiptir.

 • Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

En çok sorulan sorulardan biri olan boşanma davasında avukat ücreti konusunu avukatınızla görüşerek belirlemelisiniz. Vekaletname nasıl çıkartılır, Vekalet verilirken nelere dikkat edilmelidir?

 

 

 • Eşlerden Birisi Boşanmak İstiyor, Diğeri Boşanmak İstemiyorsa Ne Yapılmalıdır ?

Boşanmak isteyen eşin çekişmeli boşanma davası açma hakkı vardır. Dava açacak olan eş boşanmak için mahkemeye başvuruda bulunabilecektir.

 • Anlaşmalı boşanma Çekişmeliye Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra her iki eş veya eşlerden biri uzlaştıkları konulardan vazgeçer ise dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Aynı şekilde çekişmeli boşanma davası da tarafların anlaşması ile anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülerek kısa zamanda sonuçlandırılabilir.-Bursa boşanma avukatı

 • Ses kayıtları, İnstagram, Facebook, Whatsapp mesajları Delil Sayılır Mı?

Burada delillerin elde edilme şekli önemlidir. Sunulan delillerin hukuka uygun delil olması gerektiği için bu tarz deliller, karşı tarafın rızası olmadan elde edilmişse, mahkemece delil olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca delili sunan kişi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olacaktır.

 • Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Karara İtiraz Edilebilir Mi?

Mahkemelerin vermiş oldukları kararlara karşı itiraz yolu mümkündür. Mahkeme kararlarına karşı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde istinaf yoluna gidilebilir. İstinaf mahkemelerinin vermiş oldukları kararlar için ise temyiz yolu açıktır. Kararın tebliğinden itibaren gün içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir. İtiraz hakkı kullanılmadığı takdirde mahkemenin verdiği karar kesinleşmiş başka bir deyimle onaylanmış olur.

 • Çocuğun Velayeti Her Zaman Anneye Mi Verilir?

Hayır. İstisnai durumlar olmakla birlikte, mahkeme çocuğun üstün yararını gözeterek çocuk için en doğru karara hükmeder.

Süt çocukları gibi yaş bakımından anne bakımına muhtaç olan çocukların velayeti genellikle anneye verilmektedir.

Çocukların yaşları, ebeveynlerin yaşayış düzenleri, çocuğu büyütecekleri ortam ve çevre gibi etkenler hakimin kararında etkilidir.

 • Nafakayı Kimler Alabiliyor ?

Toplum nazarında nafaka kadına verilen bir para olarak algılanmakta ise de iştirak ve yoksulluk nafakası olmak üzere iki çeşit nafaka vardır.

İştirak nafakası velayeti almayan tarafın müşterek çocuğun ihtiyaçları için aylık olarak ödediği nafakadır.

Yoksulluk nafakası ise evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için diğer eşin ödediği nafakadır.

Kadın erkek ayrımı olmaksızın, evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek ve boşanmaya neden olan olaylarda daha az kusurlu olan eş nafaka talebinde bulunabilecektir.-Bursa boşanma avukatı

 • Nafaka Miktarı Neye Göre Belirleniyor?

Mahkeme, nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunu aşan bir karar vermeyecektir. Her iki eşin geliri olup olmadığı, üzerlerine kayıtlı taşınmaz veya taşınırı olup olmadığı gibi ekonomik hususlar gözetilerek karar verilir.

 • Çekişmeli Boşanma Davasında Eşimin Adına Kayıtlı Evin ve Arabanın Paylaşılmasını Talep Edebilir Miyim?

Bunun için ayrı bir dava açılmalıdır. Eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesinden doğan talepler, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde yine aile mahkemesinde açılacak ayrı bir davada görülürler. Boşanma davası sonuçlanmadan mal davası açılmış olması halinde mahkeme boşanma davasının karara bağlanmasını bekleyecektir.

 

 

 • Düğünde Takılan Altınlar Kimin Hakkıdır?

Yargıtayın son içtihadına göre; kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki takılar (bilezik vb.) eşler arasında aksi bir anlaşma ya da yerel bir örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına aittir. Yine yalnız erkeğe özgü olan ve yalnızca erkeğin kullanabileceği takılar erkeğe aittir. Bunlar dışında kalan altınlar eşit olarak paylaşılır.

 • Çekişmeli Boşanma Davasında Ziynet Eşyalarını Talep Edebilir Miyim?

Evet talep edilebilir. Boşanma davası açarken ziynet ve kişisel eşyalarınızı da boşanma davasında talep edebilirsiniz. Ancak mal davası ve ziynetlere ilişkin konular, boşanmanın diğer hususlarına nazaran daha fazla hukuki bilgi gerektirdiğinden avukatınız gerekli bilgiyi size verecektir.

 • Boşanma Davasında Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bu hususun belirlenmesinde evlilik yılı önem arz etmektedir. 2002 yılı öncesindeki evliliklerde mal ayrılığı esası uygulanırken 2002 sonrasındaki evliliklerde edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Eşlerden birisinin miras hakkının olması, karşılıksız kazandırmada bulunması, aile konutunun kredi çekilerek satın alınması ve boşanma aşamasında borcun halen ödeniyor olması gibi farklı değişkenler mal paylaşımında etkilidir. En doğru ve detaylı bilgi için en iyi boşanma avukatı ile çalışmak tarafların menfaatine olacaktır.

 • Eşlerden Birinin Yabancı Olması Durumunda Türkiye’de Boşanmak Mümkün Müdür?

Türk vatandaş olan eş, yabancı uyruklu eşinden boşanmak için Türkiye’de boşanma davası açabilecektir, Türkiye’de boşanmaya engel bir durum bulunmamaktadır.

 • Suriyeliler Türkiye’de Boşanma Davası Açabilir Mi?

Her iki tarafın da Suriye vatandaşı olması Türk mahkemelerinde boşanmaları için engel değildir. Türk vatandaşlığı olmayan Suriyeli tarafların boşanma davası Türk mahkemelerinde Türk hukukuna tabi olarak görülebilmektedir. Aile hukuku hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.keskintopalyildiz.av.tr/hizmetlerimiz/aile-hukuku/

Yazımız genel bilgilendirme amaçlı olup, konuyla ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için Aile Hukukualanında uzman bir Bursa boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

Avukat Emine Keskin

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *Captcha loading...