ESTETİKTE TAZMİNAT-SAĞLIK HUKUKU

Son yıllarda giderek yaygınlaşan estetik operasyonlar çeşitli hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Estetik operasyon geçirenler sonuçtan her zaman memnun kalmamaktadır. Beklediğinizden farklı bir sonucun ortaya çıkması durumunda işlemi yapan hekimin sorumluluğu söz konusu olabilir.  DOKTOR HATASI (MALPRAKTİS) DAVASI- Bursa Tazminat Avukatı-Bursa Sağlık Hukuku Avukatı  yazımızda bahsettiğimiz gibi tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan dolayı kişinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla hastaneye veya sağlık personeline (hekim, hemşire vb.) karşı tazminat davası açılabilmektedir. Estetik operasyonlarda işlemi yapan hekimin sorumluluğu, kalp ameliyatı yapan bir hekimin sorumluluğundan daha fazladır. Böyle bir işlemden dolayı tazminat hakkınızın doğduğunu düşünüyorsanız bir sağlık hukuku avukatı ile görüşmeniz menfaatinize olacaktır.

Doktorun hastaya yaptığı tedavi amaçlı müdahaleler kural olarak bir vekalet ilişkisi olup vekalet sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilir. Bu tedavi ve operasyonlarda hekimler sonuç taahhüt etmez. Dolayısıyla sonuçtan sorumlu olmayıp, standartlara uygun yapılmayan işlemlerin meydana getirdiği zararlardan sorumlu olur.

Hastanın bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın estetik amaçlı bir müdahale talep ettiği estetik operasyonlardaki doktor hasta ilişkisinin hukuki niteliği eser sözleşmesidir. Eser sözleşmelerinde, vekalet sözleşmelerinden farklı olarak işi gören taahhüt ettiği sonuçtan sorumludur.

Daha fazla oku “ESTETİKTE TAZMİNAT-SAĞLIK HUKUKU”

ARABULUCULUK SÜRECİ

Gelişen teknoloji, sanayileşme, artan ihtiyaçlar, ticari hayatta artan rekabet gibi sebeplerle artan çatışmalar; mahkemelerin iş yükünün artmasına, bunun doğal sonucu olarak yargılama sürecinin uzaması, masrafların artması gibi çeşitli sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle, tarafların mahkeme dışı başvurabilecekleri alternatif başvuru yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Alternatif uyuşmazlık çözümü, genel olarak yansız bir üçüncü kişinin, doğmuş uyuşmazlığın çözümü konusunda yardımcı olmak ve çözüme ulaşmada taraflara katkıda bulunmak üzere katıldığı seçimlik bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında en çok ilgi gören alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde temel amaç, hukuki uyuşmazlık taraflarının karşılıklı görüşmelerde bulunarak, menfaat dengesi bakımından orta yolu bulmalarının sağlanmasıdır. Daha fazla oku “ARABULUCULUK SÜRECİ”

BURSA BOŞANMA DAVASI

 

Son yıllardaki artış ile birlikte özellikle büyük şehirlerde açılan davaların büyük bir kısmını boşanma davaları oluşturuyor. Boşanma davalarındaki bu artış ile birlikte boşanma, velayet, nafaka gibi konular en çok merak edilen hukuki konular arasına girmiş durumda. Yazımızda boşanma hakkında merak edilen konuları kısaca açıklamak adına müvekkiller tarafından sıklıkla sorulan sorulara yer verdik. Ancak hak kaybı yaşanmaması ve tarafların menfaatlerinin korunması bakımından hukuki sürecin alanında uzman bir avukat ile takip edilmesi her zaman yararınıza olacaktır. Detaylı bilgi edinebilmek için bir Bursa uzman boşanma davası avukatına danışınız.

  • Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması diğer adıyla şiddetli geçimsizliktir.

Özel boşanma sebepleri ise ;zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığıdır.

Bu sebeplerden herhangi birine dayanarak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

  • Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası tarafların anlaşmalı olarak boşanması dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanarak açılmış olan boşanma davalarıdır. Başka bir ifadeyle boşanma, nafaka, velayet gibi boşanma ile ilgili konularda tarafların anlaşmaya varamaması durumunda açılan davalar olarak tanımlanabilir. Daha fazla oku “BURSA BOŞANMA DAVASI”